Wat gebeurt er tijdens mijn eerste bezoek aan de praktijk?
Tijdens het eerste bezoek is het belangrijk dat de huidige status van het gebit vast wordt gesteld. De tandarts zal een klinische controle uitvoeren en uw medische gegevens zullen worden besproken door middel van een uitgebreide vragenlijst. Indien nodig zal de tandarts nog rontgenfoto’s nemen. Om uw inschrijving in de praktijk volledig te kunnen maken, is het van belang dat u tijdens het eerste bezoek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje meeneemt.

Zijn er kosten verbonden aan het annuleren van mijn afspraak?
U kunt uw afspraak 24 uur van te voren kostenloos annuleren. Bij afmelden binnen 24 uur of zonder bericht, zijn wij genoodzaakt een deel van de gereserveerde behandeltijd in rekening te brengen.

Word ik altijd door dezelfde tandarts geholpen?
We streven er naar om de behandeling altijd bij dezelfde tandarts te laten plaatsvinden. Het kan echter soms voorkomen dat de tandarts het noodzakelijk acht een collega in te schakelen die gespecialiseerd is in bepaalde behandelingen. Te denken valt aan de behandeling van angstige kinderen, vergevorderde tandvleesproblemen of gecompliceerde wortelkanaalbehandelingen. In deze gevallen kan het zijn dat de tandarts u zal verwijzen naar een collega-specialist. Uw tandarts zal wel ten alle tijden de regie blijven houden over uw behandelingen en de reguliere controles blijven uitvoeren.

Waarom hebben niet alle tandartsen in Nederland dezelfde tarieven?
Niet alle tandartsen gebruiken dezelfde apparatuur en materialen. Ook hebben niet alle tandartsen dezelfde ervaring en deskundigheid in huis.

Geven jullie ook korting of zijn de prijzen onderhandelbaar?
We geven geen korting. De prijs wordt bepaald door de tijdsbesteding en de moeilijkheidsgraad van een behandeling. Verder natuurlijk door onze bedrijfskosten zoals materiaal, personeel, opleiding en training, research om maar een paar facetten te noemen. We denken wel graag mee met u om de voor u noodzakelijke behandeling passend te krijgen in uw budget.

Als ik bij een andere tandarts een behandeling laat uitvoeren omdat deze goedkoper is, kan ik dan toch bij jullie patiënt blijven?
Wij hechten erg veel waarde aan de vertrouwensrelatie die wij met u hebben, maar in pricipe bent u vrij om te bepalen in welke tandartspraktijk u behandeld wilt worden. Belangrijk is om naast de tarieven ook goed te kijken naar het voorgestelde behandelplan en de geboden kwaliteit. Bij een andere tandarts vindt opnieuw een intakeconsult plaats en zullen eventueel röntgenfoto’s gemaakt worden om het behandelplan te kunnen bepalen. Daar gaan kosten mee gepaard. Natuurlijk kunnen wij nooit garant staan voor behandelingen uitgevoerd door een andere zorgverlener en kunnen er problemen ontstaan over de schuldvraag bij eventuele complicaties. Wij zullen u daarvoor weer terugverwijzen naar de andere tandarts.

Worden ik van te voren geïnformeerd over de kosten van een behandeling?
Ja, u kunt onze tarieven vinden op onze website. Voor behandelingen vanaf €150,- krijgt u van ons een begroting.

Ik heb een opmerking/klacht over mijn behandeling. Hoe kan ik die het beste kenbaar maken?
Indien uw klacht gaat over een behandeling verzoeken wij u vriendelijk deze in eerste instantie met uw behandelaar op te nemen. Hij kan u namelijk in de meeste gevallen al direct gerust stellen. Mocht u er niet uit komen dan zien wij uw klacht of opmerking graag via email tegemoet. Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem direct contact met ons op — wij doen dan onze uiterste best om uw vraag te beantwoorden.